ฟรีเว็บบอร์ด | สร้างเว็บบอร์ดฟรี | บันทึกหน้านี้ | 2838440 เข้าชม | 5862 คะแนน | ให้คะแนน
::: ผู้สนับสนุน :::
>>> หมวดหมู่หลัก : ห้องสนทนา(สมาชิกทั่วไป) : : : หมวดหมู่ย่อย : สนทนาข่าว[อัพเดททุกวัน] <<<
หัวข้อกระทู้ [1/10/54] เปิดรายชื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร 584 ตำแหน่ง ( อ่าน 4326 ครั้ง ) บันทึกหน้านี้

Post By : hellothailand

รูปของสมาชิก hellothailand
ระดับ : ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
IP : 180.183.58.xxx
กระทู้ : 2832 โพส
พลังน้ำใจ : 136
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 45.74%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 100%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
::: เมื่อ : เสาร์ 1 เดือน ตุลาคม ..2554 00:03:43 ::: กระทู้ : คะแนน ::: อ่านแล้ว : 4326 ครั้ง :::
Quote Topic Save Topic No Use Topic

 •  

   วันที่ 30 ก.ย. สำนักนายกรัฐมนตรีมีประกาศว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 584 นาย ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ มีรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ เช่น พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ (ตท.11) ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ภุชงค์ รัตนวรรณ (ตท.10) ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นจเรทหารทั่วไป

   

   สำหรับตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (ตท.12) เสนาธิการทหาร เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ท.สกนธ์ สัจจานิตย์ (ตท.12) เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.อ.ยุทธนา ฟักผลงาม (ตท.12) ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข (ตท.11) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร (ตท.12) รองเสนาธิการทหาร เป็นเสนาธิการทหาร

   

  กองทัพบก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ (ตท.12) เสนาธิการทหารบก เป็นรองผู้บัญชาการทหารบกพล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน (ตท.11) ที่ปรึกษากองทัพบก เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.โปฎก บุนนาค (ตท.12) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.ศิริชัย ดิษฐกุล (ตท.13) รองเสนาธิการทหารบก เป็นเสนาธิการทหารบก พล.ต.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ (ตท.12) รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

   

  กองทัพเรือ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ (ตท.13) ที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.อ.วีรพล กิจสมบัติ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผบ.กองทัพเรือภาค 1 เป็น ผบ.กองเรือยุทธการ พล.ร.ท.พลวัฒน์ สิโรดม รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

   

  กองทัพอากาศ พล.อ.อ.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง (ตท.12) ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ เป็นรองผู้บัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง (ตท.13) เสนาธิการกองทัพอากาศ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.อ.วินัย เปล่งวิทยา (ตท.12) ผบ.การปฏิบัติการทางอากาศ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.ท.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ รองเสนาธิการกองทัพอากาศ เป็นเสนาธิการทหารอากาศ. 

   

   สำหรับรายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร 584 ตำแหน่งมีดังนี้

   

   กระทรวงกลาโหม (กห.)


   พล.อ.ภุชงค์ รัตนวรรณ  ผบ.สถาบันวิชาการป้องหันประเทศ เป็น จเรทหารทั่วไป พ.อ.สุรศักย์ วัยคุณา เป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี พ.อ.พันลึก สุวรรณทัต เป็น นายทหารคนสนิทนายกรัฐมนตรี


   สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 


   พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ประธานคณะที่ปรึกษา บก.ทท. เป็น ปลัดกระทรวง กห. พล.อ.ชาตรี ทัตติ ผอ.สำนักงบประมาณกห. เป็น รองปลัดกห. พล.อ.อ.ไมตรี โอสถหงษ์ รองเสนาธิการทหาร เป็น รองปลัดกห. พล.ร.อ.รุ่งรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ ผุ้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท. เป็น รองปลัดกห. พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผอ.สำนักนโยบายและแผนกห.


   พล.ร.ท.นพดล โชคระดา ผบ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกห. พล.ท.สิทธิพร ทับเที่ยง เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกห. พล.ท.ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ ผบ.ศูนย์อำนายการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกห. พล.ท.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ รองผอ.สำนักนโยบายและแผนกห. เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกห. พล.ท.พฤณท์ สุวรรณทัต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด กห. เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กห. พล.ท.พิณภาษณ์ สริวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด กห. เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา 


   พล.ท.บุณยวัจน์ เครือหงส์ รองผอ.สำนักงบประมาณกห. เป็น ผอ.สำนักงบประมาณกห. พล.ท.พรสิน พงษ์สุวรรณ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด กห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกห.(อัตราพล.อ.) พล.ท.พีระพันธ์ อภิชาตนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกห.(อัตราพล.อ.) พล.ท.พหล จันทรประภา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกห.(อัตราพล.อ.) พล.ท.อรรถพจน์ คล่องตรวจโรค ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกห.(อัตราพล.อ.)


   พล.อ.ท.พงศธร บัวทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกห.(อัตราพล.อ.อ.) พล.ท.ทนงศักดิ์ จินดาลัทธ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กห. เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกห. พล.ท.การุญ อินทองคำ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กห. เป็น ที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกห. พล.ท.สมโภช นนทชัย ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกห. พล.ท.อภิชาต แสงรุ่งเรือง เจ้ากรมการเงินกห. เป็น เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
   พล.ท.ยุทธชัย พันธุ์งาม ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดฯ เป็นเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม พล.ท.สุพล ไชยพิณ ผู้ช่วยหน้าหน้านายทหารฝ่ายเสธ.ประจำรมว.กลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดฯ(อัตราพล.ท.) พล.ต.สุรพล ธาตุโลหะ ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็นผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กลาโหม พล.ต.ชัยเดช อจละนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็นผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสธ.ประจำรมว.กลาโหม พล.ต.พันเลิศ วงศ์วานิช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท. เป็นผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสธ.ประจำรมว.กลาโหม


   พล.อ.ต.บวรศักดิ์ ลับไพรี ผอ.สำนักตรวจสอบภายใน ทอ. เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสธ.ประจำรองปลัดกระทรวง พล.ร.ต.วัลลภ หังสวนัส เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสธ.ประจำรองปลัดกระทรวง พล.ร.ต.สุพจน์ สุดประเสริฐ รองผบ.ทร. ภาคที่ 3 เป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดฯ พล.ต.สุชาติ อดุลย์บุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดฯ เป็นที่ปรึกษา สำนักงานปลัด พล.ต.ณรงค์ ตุวยานนท์ ผู้ทรงวุฒิ สำนักงานปลัดฯ เป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดฯ


   พล.ต.ศิกวัส สุทธิบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดฯ พล.ต.ชัยชาญ ช้างมงคล ผู้ช่วยผอ.สนผ. กลาโหม เป็นผอ.สนผ. กลาโหม พล.ต.วิภาต วิภาตะศิลปิน ผู้ช่วยผอ.สำนักงบฯ กลาโหม เป็นรองผอ.สำนักงบฯ กลาโหม พล.ต.จิระ โกมุทพงศ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นหัวหน้าสำนักงานตุลาการทหาร และตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุด


   พล.ต.สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง ผอ.โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน เป็นผบ.ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ต.คณิศ ทศวัฒน์ ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม เป็นเจ้ากรมการเงินกลาโหม พล.ต.จักรา กรานเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักปลัดฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด(อัตราพล.ท.) พล.ต.สกุณชัย ศิริเรือง รองผอ.สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดฯ(อัตราพล.ท.) 


   พล.ต.ฉัตรชัย ไกรสรพงษ์ รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดฯ (อัตราพล.ท.) พล.ต.สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ(อัตราพล.ท.) พล.ต.สมพงศ์ มุกดาสกุล รองเจ้ากรมการอุตสากรรมฝ่ายบริหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดฯ(อัตราพล.ท.) 


   พล.อ.ต.บัญชา สัทธาพงศ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดฯ(อัตราพล.ท.) พล.ต.มาโนช บุญคลัง รองเจ้ากรมการสรรพกำลัง กลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดฯ(อัตราพล.ท.) พล.ต.จิระชัย เกียรติประจักษ์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดฯ(อัตราพล.ท.) พล.ต.ขจรศักดิ์ วงศ์สำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดฯ(อัตราพล.ท.)พล.ต.จิตตสักก์ เจริญสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดฯ(อัตราพล.ท.)พล.ร.ต.ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสธ.ประจำรองปลัดฯ


   พล.ต.ชัยวิวัฒน์ จันทร์สุเทพ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กลาโหม เป็น ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดฯ พล.ต.เถกิงศักดิ์ เครือหงส์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กลาโหม เป็น ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดฯ พล.ต.ธวัชชัย ช้างสิงห์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กลาโหม เป็นผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดฯ พล.ต.ประพันธ์ พุทธานุ ผอ.สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นผช.ผอ.สำนักนโยบายและแผนกลาโหม พล.ต.พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผช.เจ้ากรมเสมียนตรา


   พล.ต.ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์ ผช.หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา พล.ต.เนรมิต มณีนุตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดฯ เป็น ผอ.สำนักงานกำลังพลกรมเสมียนตรา พล.ต.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดฯ เป็น ผช.ผอ.สำนักงบประมาณกลาโหม พล.ต.อนุชิต อินทรทัต ผู้ชำนาญการ สำนักงบประมาณกลาโหม เป็น ผช.ผอ.สำนักงบประมาณกลาโหม พล.ต.สถาพร มหารักษิต นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กลาโหม เป็น ผู้ชำนาญการ สำนักงบประมาณกลาโหม


   พล.ต.ธนรัตน์ รื่นเริง นายทหารเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงฯ เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ต.เฉลิมพล เต็งศิริ ผช.เจ้ากรมเสมียนตรา เป็นเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายบริหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ต.นภนต์ สร้างสมวงษ์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เป็น เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ต.วีรชัย อินทุโสภณ ผอ.สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้าหรมการสรรพกำลังกลาโหม พล.ต.ณรงค์ อุทะนุด นักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม


   พล.ต.สัมพันธ์ ธัญญพืช นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กลาโหม เป็น นักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม พล.ต.นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน ผอ.สำนักงานกำลังกรมเสมียนตรา เป็น ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม พล.ต.กิติกร ธรรมนิยาย ผอ.สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักปลัดฯ เป็น รองผอ.สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดฯ พล.ต.ศุภจิตร ศุภมานพ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดฯ เป็น ผอ.สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดฯ พล.ต.วีรศักดิ์ มูลกัน ผช.ผอ.สำนักงบประมาณกลาโหม เป็น ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม


   พล.ต.สาทิต มุขเงิน นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดฯ พล.อ.ต.ประทีป คูณขุนทด นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดฯ พล.ต.เดชา อมรพันธางค์ เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดฯ พ.อ.ศักดินันท์ อารยะกุล เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กลาโหม พ.อ.ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กลาโหม 


   พ.อ.สุทธิพงษ์ จันทรัตน์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กลาโหม พ.อ.อภิชาติ วิไลเนตร เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กลาโหม พ.อ.พงษ์อานันท์ รมยนันทน์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กลาโหม พ.อ.ทวี พฤกษาไพรบูลย์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กลาโหม 


   พ.อ.มณฑล ปราการสมุทร เป็นผช.หน.นายทหารฝ่ายเสธ. ประจำรองปลัดฯ พ.อ.รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ เป็นผอ.สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม พ.อ.วรวุธ กิจพจน์ เป็นนายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสมช. สำนักนโยบายและแผนกลาโหม พ.อ.ชุมสาย สุทธาภาส เป็น ตุลาการพระธรรมนูญ ประจำสำนักตุลาการทหาร พ.อ.สุขสันต์ สิงหเดช เป็นตุลาการพระธรรมนูญ หน.คณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด


    พ.อ.ศักดา ไชยมงคล เป็นตุลาการพระธรรมนูญ หน.ศาลทหารกรุงเทพ พ.อ.นิวัติ ศรีเพ็ญ เป็นผช.เจ้ากรมพระธรรมนูญ พ.อ.เกรียงเดช ปานทองเสม เป็นตุลาการพระธรรมนูญ หน.คณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด พ.อ.เบ็ญจพล ยุกตะทัต เป็นผอ.สนง.ส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
   พ.อ.พลวัส แก้วเรียน เป็นผอ.โรงเรียนวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศฯ พ.อ.ศัลยพงศ์ เปลี่ยนมณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัดฯ พ.อ.วรรณวสิษฐ วงศ์ไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัดฯ พ.อ.ชนาธิป บุนนาค เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสนง.ปลัดฯ พ.อ.ธีระศักดิ์ วรเจริญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัดฯ 

  กองบัญชาการกองทัพไทย


   พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เสธ.ทหาร เป็น ผบ.สส. พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็นรองผบ.สส. พล.อ.อ.มล. สุปรีชา กมลาศน์ หน.นายทหาร ฝ่ายเสธ.ประจำผบ.สส. เป็นปธ.คณะที่ปรึกษาบก.ทท. พล.ร.อ.ยุทธนา ฟักผลงาม ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. เป็นรองผบ.สส. พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข ผช.ผบ.ทอ เป็นรองผบ.สส. พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร รองเสธ.ทหาร เป็นเสธ.ทหาร 


   พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท. เป็นรองเสธ.ทหาร พล.อ.เผด็จการ จันทร์เสวก ที่ปรึกษาพิเศษบก.ทท. เป็นผบช.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ ผุ้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท. เป็นที่ปรึกษาพิเศษ บก.ทท. พล.ร.ท.ไพบูลย์ ช้อยเพ็ง เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็นรองเสธ.ทหาร 


   พล.อ.ท. ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผบช.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นรองเสธ.ทหาร พล.ท.สมหมาย เกาฎีระ ปลัดบัญชีทหาร เป็นหน.นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำบก.ทท. พล.ท.ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นที่ปรึกษาพิเศษ บก.ทท. พล.ท.สุรพันธ์ วงไทย  เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษบก.ทท.,พล.ท.สมัยโชค สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พล.อ.) ,พล.ท.ประดิษฐ์ชัย บุญรักษ์ ผบ.ศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพล.อ.),พล.ท.ทวีศักดิ์ สารโกศล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษบก.ทท. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิบก.ทท. (อัตราพล.อ.) ,พล.ท.ธราธร ศรียะพันธ์ รองผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษบก.ทท. (อัตรา พล.อ.)


   พล.ท.ประสาน สุขเกษตร รองผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษบก.ทท., พล.ท.ไตรรัตน์ รังคะรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท.(อัตรา พล.อ.) ,พล.ท.ฉัตรชัย ถาวรบุตร ที่ปรึกษาสนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษบก.ทท.,พลเรือโท ผสมทรัพย์ เกื้อหนุน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษบก.ทท. (อัตราพลเรือเอก) 

   

   พล.ท.ทวีป เนตรนิยม หัวหน้านายทหารฝ่ายเสธฯประจำเสธฯทหาร เป็น ปลัดบัญชีทหาร,พล.ท.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เจ้ากรมทหาร เป็น เจ้ากรมยุทธการทหาร,พล.ท.อรรถนพ ศิริศักดิ์ ผช.หน้านายทหารฝ่ายเสธฯประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น เจ้ากรมข่าวทหาร,พล.ท.วิทวัส บุญยสัมพันธุ์ จเรทหาร เป็น ผบ.ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล,พล.ท.วรวิทย์ ดรุณชู ผู้ทรงวุฒิพิเศษบก.ทท. เป็น เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร,พล.ท.เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ผบ.ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็น ผบ.ศูนย์รักษาความปลอดภัย


   พล.ท.โสภณ ก้อนแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษบก.ทท. เป็น จเรทหาร พล.ร.ท. อิทธิคมน์ ภมรสูต ผช.เสธฯทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร พล.ท.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษบก.ทท. เป็น รองผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น ผช.หัวหน้านายทหารฝ่ายเสธฯประจำผบ.สส.


   พล.ท.สุริยัณห์ ป้อมเปิ้น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษบก.ทท. เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสธฯประจำเสธฯทหาร พล.ท.อุดม พูลสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษบก.ทท.(อัตราพล.ท.) พล.ท.วิศณุ ศรียะพันธ์ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิบก.ทท.(อัตราพล.ท.) พล.ต.ชำนิ รักเรือง รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็น เจ้ากรมยุทธบริการทหาร พล.ต.หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร


   พล.อ.ต.คะเชนทร์ วิเศษรจนา รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหาร พล.ต.รวมพล มีชูอรรถ ผอ.ศูนย์ปฎิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร เป็น รองผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.อ.ต.วรฉัตร ธารีฉัตร ผบ.โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น ผบ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันปรเทศ พลอ.ต.นิวัติ เนื้อนุ่ม ผอ.สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผบ.สส. พล.ต.ยุทธศักดิ์ ธนะธนิต ผอ.สำนักงานแพทย์ทหาร เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรพล.ท.)


   พล.ต.พิสุทธิ์ เปาอินทร์ รองปลัดบัญชีทหาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษบก.ทท. (อัตราพล.ท.) พล.ต.สรวุธ จันทถิระ ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษบก.ทท. (อัตราพล.ท.) พล.ต.บัณฑิตย์ บุณยะปาน เลขานุการบก.ทท. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษบก.ทท. (อัตราพล.ท.) พล.ต.ณกรณ์ ภู่สวาสดิ์ ผช.ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษบก.ทท. (อัตราพล.ท.) พล.ต.ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิบก.ทท. เป็นรองจเรทหาร


   พล.ต.รักบุญ มนต์สัตตา ผบ.โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นรองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร พล.ต.กฤษดา นรภูมิพิภัชน์ รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็นรองเจ้ากรมข่าวทหาร พล.อ.ต.ถาวร มณีพฤกษ์ รองผบ.โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นรองเจ้ากรมยุทธการทหาร พล.ต.ณัศพล กันตะปีติ รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็นเลขานุการบก.ทท. พล.ต.ขจรพล ทองอารีย์ รองผบ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นรองผอ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


   พล.ต.สุรสิทธิ์ ถาวร รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นผบ.โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.ต.อุทัย ปานเสน่ห์ ผู้ทรงคุณวุฒิบก.ทท. เป็นรองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร พล.ต.สีหนาท วงศาโรจน์ รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็นรองผบ.ศูนย์รักษาความปลอดภัย พล.ร.ต.อิทธิพล มกรเสน ผู้ทรงคุณวุฒิกก.ทท. เป็นผอ.สำนักงานแพทย์ทหาร


   พล.ต.วันชัย เทียนเกษม ผอ.สำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร เป็นรองปลัดบัญชีทหาร พล.อ.ต.นิรันดร์ ยิ้มสรวล ผช.ปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็นรองปลัดบัญชีทหาร พล.ต.ธนะ เชียงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิบก.ทท. เป็นรองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร พล.ต.วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผอ.สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พล.ต.หญิง ดวงกมล สุคนทรัพย์ รองผบ.ศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นผช.ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


   พล.ต.วสุ เฟื่องสำรวจ ผู้ทรงคุณวุฒิบก.ทท. เป็นผช.ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.ต.ประสิทธิ์ กองสุข รองเสธ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นรองเจ้ากรมสารบรรณทหาร พล.ต.ศักดา แสงสนิท รองผอ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชการป้องกันประเทศ เป็นรองเจ้ากรมสารบรรณทหาร พล.ต.สิบทิศ อัษรานุเคราะห์ รองจเรทหาร เป็นผอ.สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร พล.ต.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ผอ.สำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร เป็นผอ.สำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร 


   พล.ต.พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร พล.ต.สุริยน เผือกสกนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิบก.ทท. เป็นผอ.สำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร พล.ต.กอ่เพียรติ พิทักษ์วงศ์ นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำตัวผบ.สส. เป็นผอ.สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร พล.ต.อนุรักษ์ ธิโสภา ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำเสธ.ทหาร เป็นผอ.สำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร พล.ต.ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ผู้ทรงคุณวุฒิบก.ทท. เป็นผอ.สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


   พล.ต.อนุศักดิ์ เผ่านาค ผอ.สำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร เป็น ผอ.สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร พล.ร.ต.พีรศักดิ์ วัฒนรณชัย ผบ.ร.ร.เสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นรองผบ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.ต.สหัสส์ สูงใหญ่ ผอ.สำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร เป็น หน.นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำรองเสธ.ทหาร พล.ร.ต.ชนินทร์ แสงเฟื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น หน.นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำรองเสธ.ทหาร พล.ต.สานิต เทพวัลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นนายทหารฝ่ายเสธ.ประจำผบ.สส.


   พล.ต.วินัย ยวดยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผช.หน.นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำเสธ.ทหาร พล.ต.นราชัย ศรีคล้าย ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผอ.สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร พล.ต.สุพจน์ สุวรรณเตมีย์ ผอ.สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิฒิกองบัญชาการกองทัพไทย พล.ต.สุริยันต์ โอภาส ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสธ. ประจำรองผบ.สส. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย พล.ต.รัตนชั สุวรรณเทศ ผอ.สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย


   พล.ต.ภัทรวรรธ คงพันธุ์ รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย น.อ.วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ  เป็นรองเจ้ากรมยุทธการทหาร น.อ.บุญเอนก ดวงอุไร เป็นรองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร น.อ.อาณา จรัณยานนท์ เป็นผอ.สำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร พ.อ.อติการ บุษยะบุตร เป็นผช.หน.นายทหารฝ่ายเสธ. ประจำรองผบ.สส. น.อ.ธีร์ อุปนิสากร เป็นผช.หน.นายทหารฝ่ายเสธ. ประจำรองผบ.สส.


   น.อ.ชัยพล รุมรัตนะ เป็นผช.หน.นายทหารฝ่ายเสธ. ประจำรองผบ.สส. น.อ.ฆณกรณ์ มาลีวรรณ เป็นหน.นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำรองเสธ. พ.อ.ชาติชาย พลสวัสดิ์ เป็นรองเสธ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พ.อ.กฤษณ์ รัมมนต์ เป็นรองเจ้ากรมแผนที่ทหาร พ.อ.สานิต วรรณรัตน์ พ.อ.สมเดช ซื่อมาก พ.อ.จำนง จันพร น.อ.วรากร รณฤทธิวิชัย น.อ.อนันต์ ชัยเลิศ พ.อ.ก้องเกียรติ พลขันธ์ น.อ.หญิงฐิติวรรณ กาญจนโยธิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   กองทัพบก


   พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เสธ.ทบ. เป็นรองผบ.ทบ. พล.อ.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานคณะที่ปรึกษาทบ. พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ที่ปรึกษาพิเศษทบ. เป็นผช.ผบ.ทบ. พล.อ.โปฎก บุนนาค ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผช.ผบ.ทบ. พล.ท.ศิริชัย ดิษฐกุล รองเสธ.ทบ. เป็นเสธ.ทบ. พล.ท.ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์ ปลัดบัญชีทบ. เป็นหน.คณะนายทหารฝ่ายเสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา 


   พล.ท.อรุณ สมตน รองเสธ.ทบ.เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พล.ท.สิงห์ศึก สิงห์ไพร เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก. พล.ท.มังกร โกสินทรเสนิยื เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพล.อ.) พล.ท.จักรรัตน์ ธาราพิทักษ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพล.อ.) พล.ท.สหชาติ พิพิธกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพล.อ.) 

   

   พล.ท.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ที่ปรึกษากองทัพบก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพล.อ.) พล.ท.อดิศร รัตนเสนีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก(อัตราพล.อ.) พล.ท.เอกะนนท์ รัตนโสภา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพล.อ.) พล.ท.ยุวนัฎ สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นผู้ทรงคุณพิเศษกองทัพบก(อัตราพล.อ.)


   พล.ท.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยเสธ.ทบ.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง เป็นรองเสธ.ทบ. พล.ท.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ผู้ช่วยเสธ.ทบ.ฝ่ายกิจการพลเรือน เป็นรองเสธ.ทบ.พล.ท.ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นผู้ช่วยเสธ.ทบ.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง พล.ท.ธวัชชัย ศศิประภา ผอ.ศูนย์การแพทย์พระมงกฎเกล้า เป็นเจ้ากรมแพทย์ทหารบก พล.ท.ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นผอ.ศูนย์การแพทย์พระมงกฎเกล้า พล.ต.ชาตอุดม ติตถะสิริ รองปลัดบัญชีทหารบก. เป็นปลัดบัญชีทหารบก.


   พล.ต.จิรเดช สิทธิประณีต รองผบ.หน่วยการป้องกันภัยทางอากาศ เป็นผู้ช่วยเสธ.ทบ.ฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ต.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ รองผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พล.ต.อุทิศ สุนทร รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.นรินทร์ ลักขณา รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พล.ต.ไกรฤกษ์ แก้วแสน รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็น เจ้ากรมทหารสื่อสาร พล.ต.เกริกชัย จันทร์สุวานิชย์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พล.ต.สุรพงษ์ พูลทรัพย์ รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารบก พล.ต.ชาสร วายโสภา รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก 


   พล.ต.เจิดศักดิ์ เจริญรุ่งเรือง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก พล.ต.พรจักร มนูธรรม รองแม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น รองหน.คณะนายทหารฝ่ายเสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา พล.ต.ธวัชชัย นุ่มนิ่ม ผบ.กองพลพัฒนาที่ 1 เป็น รองหน.คณะนายทหารฝ่ายเสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา พล.ต.เสน่ห์ ทองคำใส ผบ.บัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็น นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา สนง.ผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพล.ท.) พล.ต.สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพล.ท.) พล.ต.เดชา กิ่งวงษา รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพล.ท.) พล.ต.จำลอง คุณสงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพล.ท.)


   พล.ต.ศุภวุฒิ อุตมะ รองผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.กิตติพล ภัคโชตานนท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.สุกิจ เนื่องจำนงค์ ผบ.กองพลทหารปืนใหญ่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.พล.ต.ชยันต์ หวยสูงเนิน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 22 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.พิจิตร ลักษณละม้าย ผบ.มณฑลทหารบกที่ 31 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.ชานุกร ตัณฑโกศล ผบ.มณฑลทหารบกที่ 32 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) 

   

   พล.ต.อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ์ ผบ.กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.พิทยา กระจ่างวงษ์ ผบ.ศูนย์การบินทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.ศักดิ์ชัย อ่ำครองธรรม เจ้ากรมจเรทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.วุทธิ์ วิมุกตะลพ เจ้ากรมขนส่งทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.เสรี พหลเวชช์ เสธ.ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.สาโรจน์ สันติวรวุฒิ เสธ.ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.เกรียง สะอาดรักษ์ ผช.ปลัดบัญชีทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.ภิญโญ เข็มเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.มนตรี อุมารี ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.)


   พล.ต.ศุภกร มหารักขกะ ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.วงศ์เทพ สืบวงศ์คล้าย ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.สมร ศรีทันดร ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเ

ฟรีเว็บบอร์ด โดย ICHAT เว็บไซต์ให้บริการสร้างเว็บบอร์ด ฟอรั่ม กระดานสนทนา กระดานถามตอบ กระดานบอร์ด เว็บไซต์รุ่น เว็บไซต์ส่วนตัว ที่เป็นมากกว่าคำว่า FREE !!
เวลาบน Server : พฤหัสบดี 3 เดือน กันยายน 2558 11:29:33 ; โหลดหน้านี้ : 0.0235 วินาที