ฟรีเว็บบอร์ด | สร้างเว็บบอร์ดฟรี | บันทึกหน้านี้ | 261 เข้าชม | 186 คะแนน | ให้คะแนน
::: ผู้สนับสนุน :::
หัวข้อกระทู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ( อ่าน 1845 ครั้ง ) บันทึกหน้านี้

Post By : fungdang

ระดับ : ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
IP : 182.93.215.xxx
กระทู้ : 4 โพส
พลังน้ำใจ : 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.07%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 100%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
::: เมื่อ : ศุกร์ 16 เดือน ธันวาคม ..2554 13:02:13 ::: กระทู้ : คะแนน ::: อ่านแล้ว : 1845 ครั้ง :::
Quote Topic Save Topic No Use Topic

 •  
  คำนำ
   
          แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 5 เรื่อง จักรวาล   เป็นแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มีทักษะพื้นฐาน   8 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต   ทักษะการจำแนก   ทักษะการวัด   ทักษะ
  การคำนวณ ทักษะการหาความสัมพันธ์มิติกับมิติ   ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล   ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล   ทักษะการพยากรณ์    จำนวน 6   ชุด      ซึ่งข้าพเจ้าจัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
          แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเล่มนี้ หากผู้เรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอน และคำชี้แจงตามแบบฝึกที่กำหนดจะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่ขาดหายไปได้เป็นอย่างดี
          ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า   แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน   กลุ่มสาระ
  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 5 เรื่อง จักรวาล จะเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและครูผู้สอน   ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง   ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2    ครูชำนาญการพิเศษ   และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    ที่ได้ให้คำชี้แนะและนำแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานไปทดลองใช้   ข้าพเจ้าได้นำผลจากการทดลอง
  ใช้ปรับปรุงพัฒนาจนสำเร็จลงได้
   
   
                                                                                         
                                                                                                             ชุลี    ไสยสัตย์       
   
   
   
   
   
   
   
   

 • รูปภาพแนบ

  รูปแนบกระทู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [ 1 ]

ฟรีเว็บบอร์ด โดย ICHAT เว็บไซต์ให้บริการสร้างเว็บบอร์ด ฟอรั่ม กระดานสนทนา กระดานถามตอบ กระดานบอร์ด เว็บไซต์รุ่น เว็บไซต์ส่วนตัว ที่เป็นมากกว่าคำว่า FREE !!
เวลาบน Server : พุธ 2 เดือน กันยายน 2558 11:23:22 ; โหลดหน้านี้ : 0.0093 วินาที