ฟรีเว็บบอร์ด | สร้างเว็บบอร์ดฟรี | บันทึกหน้านี้ | 2886 เข้าชม | 271 คะแนน | ให้คะแนน
::: ผู้สนับสนุน :::
>>> หมวดหมู่หลัก : ภาษาไทย : : : หมวดหมู่ย่อย : คำไวพจน์ <<<
หัวข้อกระทู้ คำไวพจน์ ( อ่าน 4571 ครั้ง ) บันทึกหน้านี้

Post By : inana

ระดับ : ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
IP : 119.31.126.xxx
กระทู้ : 7 โพส
พลังน้ำใจ : 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.10%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 100%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
::: เมื่อ : ศุกร์ 29 เดือน ตุลาคม ..2553 15:49:41 ::: กระทู้ : คะแนน ::: อ่านแล้ว : 4571 ครั้ง :::
Quote Topic Save Topic No Use Topic

 •  ใบความรู้  เรื่อง  คำไวพจน์  
   
               คำไวพจน์ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒  หมายถึง  คำที่เขียนต่างกันหรือใกล้เคียงกันมาก  เช่น  มนุษย์กับคน  รอบกับคอบ  ป่ากับดง  และยังหมายถึงคำพ้องความ  ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร)  หมายถึง  คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกัน  เช่น  ใสกับไส  โจทกับโจทย์  พานกับพาล  ซึ่งปัจจุบัน  เรียกว่า 
  คำพ้องเสียง  แต่คำไวพจน์ในที่นี้จะกล่าวถึงคำไวพจน์ในความหมายแรก  คือ  คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันเท่านั้น
   
  หลักการใช้คำไวพจน์
                      ๑.  คำไวพจน์เป็นคำที่มีความหมายเหมือนกัน   จึงสามารถเลือกใช้คำแทนกัน  เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซาก  เช่น
                        ลิง           กบี่            วานร        พานรินทร์   วานเรศ
                        ช้าง          คช            คชสาร     หัสดิน          หัตถี         ไอยรา
               ๒.  คำไวพจน์มักใช้ในการแต่งคำประพันธ์    ซึ่งเป็นการสรรคำใช้อย่างหลากหลาย  เมื่อไม่ต้องการเล่นคำ
              ๓.  ต้องระมัดระวังการนำคำไวพจน์มาใช้    บางคำต้องคำนึงถึงระดับของภาษา  และการใช้ราชาศัพท์  เช่น  คำว่า  “ ตาย ”
   
   
  คำศัพท์
   
  ระดับบุคคล / ระดับภาษา
   
  สวรรคต
  พระเจ้าแผ่นดิน , พระราชินี , พระราชชนนี , พระยุพราช ,
  พระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้รับพระราชทานฉัตร ๗  ชั้น
  ทิวงคต
  เจ้านายที่ได้รับการเฉลิมพระยศพิเศษ
  สิ้นพระชนม์
  พระราชวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้า  ถึงพระองค์เจ้า  และพระภิกษุตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชขึ้นไป
  ถึงชีพตักสัย
  สิ้นชีพพิตักสัย
  หม่อมเจ้า
  มรณภาพ
  พระสงฆ์
  ถึงแก่พิราลัย
  สมเด็จเจ้าพระยา , เจ้าประเทศราช
  ถึงแก่อสัญกรรม
  ประธานองคมนตรี , องคมนตรี , นายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรี , ประธานสภา , ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า
  ถึงแก่อนิจกรรม
  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้น
  ปถมาภรณ์มงกุฎไทย  หรือทุติยจุลจอมเกล้า
  ถึงแก่กรรม
  สุภาพชน
  ล้ม
  สัตว์พาหนะ  เช่น  ช้าง , ม้า , ยักษ์
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  นอกจากนี้  คำว่า  “ตาย”  ยังมีคำใช้ในการแต่งบทประพันธ์อย่างหลากหลาย  เช่น  สิ้นบุญ  สิ้นลม  สิ้นชีพ  สิ้นชีวา  สิ้นสังขาร  สิ้นวิญญาณ์ 
  วายชนม์  วายปราณ   วายวาง  วายชีวา  วายสังขาร  วายวิญญาณ์  เป็นต้น
   
   
  คำศัพท์ที่มีความหมายเดียวกัน
   
   
  แผ่นดิน
   
  พระจันทร์
   
  พระอาทิตย์
   
  ภูเขา
   
  กษมา
  โทษากร
  ทินกร
  กุหนง
  กษิดิ
  นิศากร
  ทิพากร
  คีรี
  กษีดิ
  บุหลัน
  สุริยัน
  นครินทร์
  พสุธา
  พิธุ
  รพิ
  บรรพต
  ธรณิน
  มาส
  รวิ
  พนม
  ธรณี
  รชนีกร
  รำไพ
  ภู
  ธรา
  วิธู
  สุริยะ
  ศิขร
  ธราดล
  โสม
  สุริโย
  ศิขริน
  วสุธา
  อินทุ
  อาภากร
  เสลา
   
  อีเกิ้ง
  สุริยน
  นัค
ฟรีเว็บบอร์ด โดย ICHAT เว็บไซต์ให้บริการสร้างเว็บบอร์ด ฟอรั่ม กระดานสนทนา กระดานถามตอบ กระดานบอร์ด เว็บไซต์รุ่น เว็บไซต์ส่วนตัว ที่เป็นมากกว่าคำว่า FREE !!
เวลาบน Server : จันทร์ 31 เดือน สิงหาคม 2558 17:48:32 ; โหลดหน้านี้ : 0.0119 วินาที