ฟรีเว็บบอร์ด | สร้างเว็บบอร์ดฟรี | บันทึกหน้านี้ | 58643 เข้าชม | 574 คะแนน | ให้คะแนน
::: ผู้สนับสนุน :::
>>> หมวดหมู่หลัก : พูดคุยภายในห้อง : : : หมวดหมู่ย่อย : ห้อง ม.3/4 <<<
หัวข้อกระทู้ ฟังก์ชันการทำงานของ Adobe Flash CS3 ( อ่าน 2433 ครั้ง ) บันทึกหน้านี้

Post By : suvichan0409

ระดับ : ทหารยาม
IP : 125.26.133.xxx
กระทู้ : 45 โพส
พลังน้ำใจ : 4
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.76%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 90.00%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
::: เมื่อ : อังคาร 16 เดือน สิงหาคม ..2554 19:22:42 ::: กระทู้ : คะแนน ::: อ่านแล้ว : 2433 ครั้ง :::
Quote Topic Save Topic No Use Topic

 • ฟังก์ชันการทำงานของ Adobe Flash CS3

  แถบเครื่องมือหลัก (Main Toolbar)

  แถบเครื่องมือควบคุมการทำงานหลักของโปรแกรม เช่น การสร้างไฟล์ใหม่ , การเปิดไฟล์,การคัดลอกข้อมูล เป็นต้น โดยสามารถควบคุมให้แสดงหรือไม่ต้องแสดงโดยคลิกเลือกคำสั่งWindow, Toolbars, Main
  แถบเครื่องมือ (Toolbox)
  กลุ่มเครื่องมือสร้างงานและจัดการวัตถุ ประกอบด้วยปุ่มเครื่องมือย่อยต่างๆ สามารถเปิด/ปิดด้วยคำสั่ง Window, Tools โดยสามารถแบ่งเครื่องมือเป็นหมวดๆ ได้ 5 หมวด คือ เครื่องมือหมวดเลือกวัตถุ (Selection) เครื่องมือหมวดวาดภาพ (Drawing) เครื่องมือจัดแต่งวัตถุ (Modify) เครื่องมือควบคุมมุมมอง (View) และเครื่องมือควบคุมสี (Color)  ดังนั้นขนาดของ Stage ควรกำหนดให้มีความกว้าง ความสูงสัมพันธ์กับเลย์เอาท์ของหน้าเว็บ


  Document Tab(Toolbox)
  ส่วนควบคุมเอกสาร สามารถคลิกเพื่อสลับเปลี่ยนจอภาพเอกสาร
  Timeline & Layer(Toolbox)
  Timeline เป็นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่ควบคุมการนำเสนอผลงาน สามารถเปิด/ปิดด้วยคำสั่ง Window, Timeline  Layer ส่วนควบคุมการสร้างชั้นวัตถุ เพื่อให้การควบคุมวัตถุแต่ละชิ้น มีอิสระ และสะดวกต่อการแก้ไข ปรับแต่ง
  Stage & Workspace


  จากรูปตัวอย่างนี้ เมื่อสั่งนำเสนอผลงาน แสดงว่าจะกำหนดให้เรือยังไม่ต้องแสดงผลทันทีบนจอภาพ เพราะเรือถูกนำไปวางไว้ในพื้นที่สีเทา เมื่อนำมาทำเป็น Movie ให้เรือวิ่งผ่านจอภาพไปอีกด้านหนึ่ง ก็จะปรากฏเรือวิ่งผ่านจอจากด้านซ้ายไปด้านขวาของจอ ตามช่วงเวลาที่กำหนด


  Panel
  หน้าต่างเล็กๆ ที่ทำหน้าที่แสดงคำสั่งควบคุมย่อยต่างๆ ของโปรแกรม โดยจะปรากฏรายการคำสั่งในเมนู Window


  ควบคุม Panel
  Panel เป็นจอภาพเล็กๆ ที่แสดงฟังก์ชันการทำงานเฉพาะอย่าง เช่น การทำงานเกี่ยวกับสีจะควบคุมด้วย Color Mixer หรือ Color Swatches การจัดตำแหน่งวัตถุต่างๆ ควบคุมด้วย Align Panel เป็นต้น การเรียกใช้หรือเปิด/ปิด Panel จะใช้คำสั่ง Window แล้วตามด้วยชื่อ Panel นั้นๆ


  ทำงานกับไฟล์ Flash
  โปรแกรม Flash สามารถสร้างผลงานได้ทั้งภาพนิ่ง ที่เรียกว่า (Still Image) และภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะเรียกว่า Movie ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว จำเป็นต้องเริ่มต้นจากไฟล์Flash ต้นฉบับ ที่มีส่วนขยายเป็น .fla จากนั้นจึงบันทึกเป็นไฟล์ภาพใช้งาน สำหรับภาพนิ่ง สามารถเลือกบันทึกได้หลายฟอร์แมต เช่น
  ภาพเคลื่อนไหว หรือ Flash Movie สามารถบันทึกในฟอร์แมตที่พร้อมใช้งาน ได้ดังนี้
  ทำงานกับ Stage
  Stage เป็นชื่อเรียกพื้นที่สร้างภาพกราฟิกของ Flash นับเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างสรรค์งานกราฟิก หรือสร้าง Movie มีลักษณะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมสีขาวล้อมด้วยกรอบสีเทา ภาพกราฟิกหรือวัตถุใดๆ สามารถวางได้บนพื้นที่สีขาว และสีเทา แต่เมื่อสั่งนำเสนอผลงาน เฉพาะภาพกราฟิกหรือวัตถุที่วางบนพื้นที่สีขาวเท่านั้น ที่จะแสดงผล

  ขนาดของ Stage
  ขนาดของ Stage จะหมายถึงพื้นที่การแสดงผลของ Movie นั่นเอง ดังนั้นก่อนสร้างงานควรกำหนดขนาดของ Stage ให้เหมาะสมและตรงกับการใช้งานจริง

  การกำหนดขนาดและคุณสมบัติอื่นๆ ของ Stage ยังสามารถเลือกได้จาก Properties Panel โดยต้องอยู่ในโหมดการใช้เครื่องมือ Selection

  ข้อแนะนำการกำหนดขนาดของ Stage
  วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนา Flash Movie ก็คือการนำไปใช้เป็นองค์ประกอบของเว็บไซต์ ในปัจจุบันหน้าเว็บไซต์ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานจะมีขนาดที่เหมาะสมกับการแสดงบนจอภาพขนาด 1024 x 768 pixels  ดังนั้นขนาดของ Stage ควรกำหนดให้มีความกว้าง ความสูงสัมพันธ์กับเลย์เอาท์ของหน้าเว็บ


  ทำงานกับสี (Color)
  วัตถุใน Flash จะประกอบด้วยส่วนประกอบอย่างน้อยๆ 2 ส่วน ได้แก่ พื้นของวัตถุ
  (Background หรือ Fill) และเส้นขอบวัตถุ (Stroke) แต่ละส่วนสามารถแสดงผลด้วยสีที่แตกต่างกันได้ เช่น รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นขอบสีดำ และพื้นข้างในเป็นสีน้ำเงิน ดังนั้นการทำงานเกี่ยวกับสี จึงเป็นการทำงานที่จะต้องเกี่ยวข้องตลอดเวลา โดยอาศัยชุดเครื่องมือเลือกสี จาก Toolbox  รายการเลือก No Color จะแสดงผลเมื่อคลิกเลือกวาดสี่เหลี่ยม หรือวาดวงกลม ดังนั้นก่อนเลือกสีให้กับการวาดสี่เหลี่ยม, วงกลม ควรคลิกเลือกเครื่องมือวาดสี่เหลี่ยม หรือวาดวงกลมก่อนที่จะคลิกปุ่มเลือกสี ซึ่ฝ เป็นรายการสำคัญมาก และมักจะเป็นรายการที่เข้าใจผิด เช่น ถ้าต้องการวาดวงกลมไม่มีสีพื้น หลายๆ ท่าน จะใช้วิธีการเลือก Fill Color ให้กับสีของ Background
  เช่น ถ้า Background เป็นสีขาว ก็จะเลือก Fill Color เป็นสีขาว ซึ่งมีความหมายที่ต่างไป
  เครื่องมือวาดภาพ

  สี่เหลี่ยม, วงกลม, วงรี
  • คลิกเลือกเครื่องมือ Rectangle สามารถคลิกค้างไว้เพื่อเลือกรูปแบบการวาด  • กำหนดสีพื้น, สีเส้นขอบ และลักษณะของเส้นขอบจาก Properties  • นำเมาส์มาคลิก ณ ตำแหน่งที่ต้องการวาดรูป กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ เมื่อได้ขนาดและรูปทรงที่ต้องการ จึงปล่อยนิ้วจากเมาส์
  • ถ้าต้องการรูปที่สมบูรณ์ ควรกดปุ่ม ค้างไว้ ขณะลากเมาส์

Post By : Dennis0421

ระดับ : ทหารยาม
IP : 125.26.133.xxx
กระทู้ : 20 โพส
พลังน้ำใจ : 4
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.34%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 40.00%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
Re : ฟังก์ชันการทำงานของ Adobe Flash CS3 # ความคิดเห็นที่ 1
[ เมื่อ : อังคาร 16 เดือน สิงหาคม ..2554 19:27:23]
แสดงความคิดเห็น Quote Topic
 • แหม่  มัน Copy วางจริงๆเว้ยเฮ้ย 55555

  ไม่เป็นไร อันนี้เราดูมาหมดละ แต่ไม่เอาลง  กลัวคนหลังๆ เค้าไม่มีอะไรจะเอาลงแล้วมันจะซ้ำกัน

  แต่ก็  ขอบคุณแทนคนที่เขาไม่รู้ละกัน ฮ่ะๆ (กระทู้เดียวก็พอละเฮ้ย เหลือที่ไว้ให้เพื่อนมั่ง)

Post By : suvichan0409

ระดับ : ทหารยาม
IP : 125.26.133.xxx
กระทู้ : 45 โพส
พลังน้ำใจ : 4
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.76%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 90.00%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
Re : ฟังก์ชันการทำงานของ Adobe Flash CS3 # ความคิดเห็นที่ 2
[ เมื่อ : อังคาร 16 เดือน สิงหาคม ..2554 19:31:07]
แสดงความคิดเห็น Quote Topic
 • 555ยังมีอีกเยอะเพื่อนหาได้อยู่หรอกคับ


Post By : Dennis0421

ระดับ : ทหารยาม
IP : 125.26.133.xxx
กระทู้ : 20 โพส
พลังน้ำใจ : 4
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.34%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 40.00%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
Re : ฟังก์ชันการทำงานของ Adobe Flash CS3 # ความคิดเห็นที่ 3
[ เมื่อ : อังคาร 16 เดือน สิงหาคม ..2554 19:33:49]
แสดงความคิดเห็น Quote Topic
 • อาจารย์ให้ตั้งคนละกระทู้นะเฮ้ย

  เดี๋ยวก็โดนหรอก ตั้งหลายกระทู้อะ

Post By : suvichan0409

ระดับ : ทหารยาม
IP : 125.26.133.xxx
กระทู้ : 45 โพส
พลังน้ำใจ : 4
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.76%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 90.00%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
Re : ฟังก์ชันการทำงานของ Adobe Flash CS3 # ความคิดเห็นที่ 4
[ เมื่อ : อังคาร 16 เดือน สิงหาคม ..2554 19:41:18]
แสดงความคิดเห็น Quote Topic
 • ไม่เป็นไรหรอกคร๊าบ

Post By : palangpon0406

palangpon0406
ระดับ : ทหารยาม
IP : 125.26.133.xxx
กระทู้ : 11 โพส
พลังน้ำใจ : 2
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.19%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 22.00%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
Re : ฟังก์ชันการทำงานของ Adobe Flash CS3 # ความคิดเห็นที่ 5
[ เมื่อ : อังคาร 16 เดือน สิงหาคม ..2554 19:55:42]
แสดงความคิดเห็น Quote Topic
 • ขุดๆๆๆๆๆ


Post By : suvichan0409

ระดับ : ทหารยาม
IP : 125.26.133.xxx
กระทู้ : 45 โพส
พลังน้ำใจ : 4
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.76%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 90.00%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
Re : ฟังก์ชันการทำงานของ Adobe Flash CS3 # ความคิดเห็นที่ 6
[ เมื่อ : อังคาร 16 เดือน สิงหาคม ..2554 21:24:19]
แสดงความคิดเห็น Quote Topic
 • ช่าย....

Post By : Medfai0446

ระดับ : ทหารยาม
IP : 125.26.133.xxx
กระทู้ : 15 โพส
พลังน้ำใจ : 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.25%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 30.00%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
Re : ฟังก์ชันการทำงานของ Adobe Flash CS3 # ความคิดเห็นที่ 7
[ เมื่อ : พุธ 17 เดือน สิงหาคม ..2554 17:31:51]
แสดงความคิดเห็น Quote Topic
 • เป็นข้อมูลที่ดี

Post By : plaifon0435

ระดับ : ทหารยาม
IP : 125.26.133.xxx
กระทู้ : 31 โพส
พลังน้ำใจ : 2
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.53%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 62.00%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
Re : ฟังก์ชันการทำงานของ Adobe Flash CS3 # ความคิดเห็นที่ 8
[ เมื่อ : พุธ 17 เดือน สิงหาคม ..2554 22:06:39]
แสดงความคิดเห็น Quote Topic
 • ขอบคุณสำหรับ การทำงานของส่วนต่างๆของFlash CS3 นะคะ ขอบคุณค่ะ

ฟรีเว็บบอร์ด โดย ICHAT เว็บไซต์ให้บริการสร้างเว็บบอร์ด ฟอรั่ม กระดานสนทนา กระดานถามตอบ กระดานบอร์ด เว็บไซต์รุ่น เว็บไซต์ส่วนตัว ที่เป็นมากกว่าคำว่า FREE !!
เวลาบน Server : เสาร์ 29 เดือน สิงหาคม 2558 00:07:28 ; โหลดหน้านี้ : 0.0248 วินาที