ฟรีเว็บบอร์ด | สร้างเว็บบอร์ดฟรี | บันทึกหน้านี้ | 3158 เข้าชม | 420 คะแนน | ให้คะแนน
::: ผู้สนับสนุน :::
>>> หมวดหมู่หลัก : ห้องวิชาการ : : : หมวดหมู่ย่อย : บรรยายรายวิชา <<<
หัวข้อกระทู้ ตัวอย่างคำถามและแนวทางการตอบคำถาม BM701 ( อ่าน 4980 ครั้ง ) บันทึกหน้านี้

Post By : mba12ramkk

รูปของสมาชิก mba12ramkk
ระดับ : ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
IP : 125.26.183.xxx
กระทู้ : 37 โพส
พลังน้ำใจ : 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.50%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 100%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
::: เมื่อ : อังคาร 17 เดือน สิงหาคม ..2553 22:45:06 ::: กระทู้ : คะแนน ::: อ่านแล้ว : 4980 ครั้ง :::
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : ศุกร์ 20 เดือน สิงหาคม ..2553 13:49:30
Quote Topic Save Topic No Use Topic
กระทู้ปักหมุด
 • ตัวอย่างคำถามและแนวทางการตอบคำถาม

   

  1.      นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องหน้าที่ทางการจัดการอย่างไร (Management Functions) และในกรณีศึกษา บริษัท เอ เอาหน้าที่การจัดการมาใช้อย่างไร

   

  แนวการตอบ ทฤษฏี (Theory)

  วิธีการตอบ  ให้ทำการตอบทฤษฎีก่อนแล้วค่อยเอามาวิเคราะห์เป็นหัวข้อ

  ตอบ  หน้าที่การจัดการ (POLC)  ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1.      การวางแผน (Planning)  ประกอบไปด้วย การคาดการณ์ การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดแผนงาน การกำหนดตารางการทำงาน  การกำหนดขั้นตอนการทำงาน การกำหนดนโยบาย  ทั้งนี้โดยทั่วๆไปจะมีการวางแผนหลักๆประกอบด้วย แผนกลยุทธ์ และแผนการตลาด

  1.1  แผนกลยุทธ์ (Strategy  Planning)  หมายถึง..................................ประกอบไปด้วย

              1.  กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) ประกอบไปด้วย

  ·       กลยุทธ์เติบโต(Corporate Strategy)   เกิดจากการควบรวบกิจการ (Merge) การซื้อธุรกิจ (acquisition) การควบรวมกับธุรกิจอื่น (Take over)

  ·       กลยุทธ์คงที่   (Stability Strategy) เกิดจาก............

  ·       กลยุทธ์ถดถอย (Retrenchment Strategy) เกิดจาก...............

                         

              2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)  ประกอบด้วย

                       2.1    กลยุทธ์แข่งขัน (Competitive Strategy)ประกอบด้วย :

  ·       กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง  (Differentiation Strategy)

  ·       กลยุทธ์ต้นทุน (Cost Leadership Strategy)

  ·       กลยุทธ์การมุ่งเน้น (Focus Strategy)

  ·       กลยุทธ์ตอบสนอง (Quick Response Strategy)

                       2.2   กลยุทธ์ความร่วมมือ (Cooperative Strategy) ประกอบด้วย:

  ·       กลยุทธ์พันธมิตร (Alliance  Strategy)

  ·       กลยุทธ์        (Value Chain Partnership Strategy)

  ·       กลยุทธ์        (Mutual Service Consortia Strategy)

  ·       กลยุทธ์        (Licensing Arrangement Strategy)

   

   

   

                                      3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ หรือปฏิบัติการ (Fuctional Strategy)    ประกอบไปด้วย

  ·       กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)ใช้ (4P’s )  Product, Price, Promotion และ Place มาใช้ในการอธิบาย......................

  ·       กลยุทธ์การเงิน (Financial Strategy)

  ·       กลยุทธ์ดำเนินการ (Operation Strategy)

  ·       กลยุทธ์สารสนเทศ (Information System Strategy)

  ·       กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Strategy)

  ·       กลยุทธ์ขนส่ง (Logistics  Strategy)

  ·       กลยุทธ์จัดซื้อ (Logistics  Strategy)

  ·       กลยุทธ์วิจัยและพัฒนา (Research and Development  Strategy)

                                                 

              2. การจัดองค์การ (Organizing Function) ประกอบด้วย  การกำหนดโครงสร้างขององค์การ  การมอบหมายงาน (Delegation)  การมอบหมายงาน การกำหนดความสัมพันธ์ ระหว่าบุคคลและฝ่ายต่างๆขององค์การหลักๆ ทั้งนี้ แบ่งโครงสร้างขององค์การหลักๆได้ 2 แบบคือ

  2.1  โครงสร้างแบบแนวตั้ง (Vertical Structure)  ซึ่งจะมีลำดับชั้นการบังคับบัญชาที่ยามมากทำให้การสั่งการล่าช้า  ส่วนใหญ่จะเป็นสายการบังคับบัญชาของระบบราชการและรํฐวิสาหกิจ

  2.2  โครงสร้างแบบแนวนอน  (Horizontal or Flat Structure)  ประกอบด้วย

  ·       โครงสร้างแบบแนวนอนแบ่งตามหน้าที่ (Functional Structure)  มีอะไรบ้างอธิบาย ข้อดี ข้อเสีย

  ·       โครงสร้างแบบแนวนอนแบ่งตามแผนก  (Division Structure)  มีอะไรบ้างอธิบาย ข้อดี ข้อเสีย

   

              3. การนำ (Leading Function) ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร การจูงใจ การคัดเลือก และการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ในส่วนของการนำนั้น ได้แบ่งผู้นำตามทฤษฏีบุคลิกภาพ และทฤษฏีแบบฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  ………………………..

  ·       ทฤษฏีบุคลิกภาพ ....... มีอะไรบ้างอธิบาย

  ·       ทฤษฏีแบบฉบับ  ......มีอะไรบ้างอธิบาย

   

   อ่านเพิ่มเติมได้ที่
  http://www.4shared.com/file/sfLA-DAA/__online.html
     

ฟรีเว็บบอร์ด โดย ICHAT เว็บไซต์ให้บริการสร้างเว็บบอร์ด ฟอรั่ม กระดานสนทนา กระดานถามตอบ กระดานบอร์ด เว็บไซต์รุ่น เว็บไซต์ส่วนตัว ที่เป็นมากกว่าคำว่า FREE !!
เวลาบน Server : ศุกร์ 4 เดือน กันยายน 2558 10:48:48 ; โหลดหน้านี้ : 0.0198 วินาที