ฟรีเว็บบอร์ด | สร้างเว็บบอร์ดฟรี | บันทึกหน้านี้ | 80701 เข้าชม | 1244 คะแนน | ให้คะแนน
::: ผู้สนับสนุน :::
>>> หมวดหมู่หลัก : กระดานถามตอบ : : : หมวดหมู่ย่อย : สาระน่ารู้ <<<
หัวข้อกระทู้ อัตราเปรียบเทียบค่าปรับ จราจร ( อ่าน 3282 ครั้ง ) บันทึกหน้านี้

Post By : yoot

รูปของสมาชิก yoot
ระดับ : ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
IP : 171.6.148.xxx
กระทู้ : 146 โพส
พลังน้ำใจ : 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 2.59%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 100%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
::: เมื่อ : ศุกร์ 21 เดือน ตุลาคม ..2554 00:41:28 ::: กระทู้ : คะแนน ::: อ่านแล้ว : 3282 ครั้ง :::
Quote Topic Save Topic No Use Topic

 •  
  อัตราเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ต่างๆ
  ลำดับ
  ข้อหา หรือ ฐานความผิด 
  มาตรา
  จำนวนค่าปรับ
  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
  1
  ไม่จัดให้รถที่ใช้ในทางเดินรถมีเครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์ 
  และหรือส่วนควบที่ครบถ้วนตามกฎหมายฯและใช้การได้ดี
  ม.วรรคสอง , 148
  300   บาท
  2
  นำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้านเครื่องหมายเลขทะเบียนหรือ
  ป้ายประจำรถตามกฎหมายฯมาใช้ในทางเดินรถ
  ม.7, 152(ฉบับที่ )2535 , 24
  600   บาท
  3
  นำรถที่เสียงเกิดอื้ออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ ม.9 , 148
  300   บาท
  4
  ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างตามประเภทลักษณะและ
  เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
  ม.11 , 148
  300   บาท
  5
  รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถไม่จุดไฟ สัญญาณสีแดง หรือไม่ติดธงสีแดง 
  ไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งของที่บรรทุกนั้นให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
  ม.15 วรรคหนึ่ง , 152(ฉบับที่ 4).2535 , 24
  600   บาท
  6
  รถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถบรรทกคนโดยสารใช้บรรทุกคน สัตว์หรือสิ่งของของชนิด
  หรือประเภท ในลักษณะที่ไม่ปฎิบัติตามกฎกระทรวงฯ
  ม.18 , 150 (3) กฎกระทรวงฉบับที่ (2522)ลง 30 พ.ค. 2522 ข้อ (1)
  300   บาท
  7
  ไม่ปฎิบัติตามสัญญาณจราจรมือ ที่เจ้าพนักงานจราจร เจ้าหน้าที่ แสดงให้ปรากฎข้างหน้า ม.24 , 125(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2525 ม.24
  600   บาท
  8
  ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ม.43 (3, 157(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2535 , 27
  600   บาท
  9
  ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ม.43(4, 157(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2535 ,27
  600   บาท
  10
  กลับรถที่ทางร่วมทางแยก ม.53(3) ,157(ฉบับที่ 4)2535 , 27
  800   บาท
  11
  ไม่จอดรถให้ขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางด้านซ้ายในระยะห่างไม่เกิน 25 เซนติเมตร 
  หรือไม่จอดรถตามทิศทางหรือด้านที่เจ้าพนักงานกำหนด หรือจอดรถในช่องทางเดินรถ
  ประจำทางในลักษณะดังกล่าวในเวลาที่กำหนดให้ใช้ช่องทางเดินรถประจำทาง
  ม.54 วรรคสอง , 148
  400   บาท
  12
  หยุดรถในทางร่วมทางแยก ม.55 (4, 148
  400   บาท
  13
  หยุดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามหยุดรถ ม.55(5, 148
  400   บาท
  14
  หยุดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ม.55(8, 148
  400   บาท
  15
  จอดรถในทางข้าม หรือในระยะ 3 เมตร จากทางข้าม ม.57 (4, 148
  400   บาท
  16
  จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายจราจร ห้ามจอดรถ ม.57 (5, 148
  400   บาท
  17
  จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ม.57 (15, 148
  400   บาท
  18
  ผู้ขับขี่ไม่จุดโคมไฟแสงขาวหน้ารถ ม.81 , 147
  100   บาท
  19
  ขับรถจักรยานโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ม.83(1, 148
  300   บาท
  20
  ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารไม่สวมหมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ ม.122 , 148
  300   บาท
  21
  ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถได้รับใบสั่งไม่ชำระค่าปรับตามจำนวนที่ระบุหรือตามจำนวนที่
  พนักงานสอบสวนแจ้งให้ทราบ ณ สถานที่ที่ระบุหรือสถานที่ที่อธิบดีกำหนดภายในวันเวลา
  ที่ระบุในใบสั่ง
  ม.141(1),155(ฉบับที่ 5)2535 ม.18
  600   บาท

   

  หมายเหตุ  อัตราค่าปรับดังกล่าวข้างต้นนี้ อ้างอิงมาจาก ข้อกำหนดกรมตำรวจ เรื่อง การชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ แบบใบสั่ง และกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2540

ฟรีเว็บบอร์ด โดย ICHAT เว็บไซต์ให้บริการสร้างเว็บบอร์ด ฟอรั่ม กระดานสนทนา กระดานถามตอบ กระดานบอร์ด เว็บไซต์รุ่น เว็บไซต์ส่วนตัว ที่เป็นมากกว่าคำว่า FREE !!
เวลาบน Server : เสาร์ 29 เดือน สิงหาคม 2558 14:21:07 ; โหลดหน้านี้ : 0.0136 วินาที