ฟรีเว็บบอร์ด | สร้างเว็บบอร์ดฟรี | บันทึกหน้านี้ | 10347 เข้าชม | 596 คะแนน | ให้คะแนน
::: ผู้สนับสนุน :::
>>> หมวดหมู่หลัก : สาระดี : : : หมวดหมู่ย่อย : สาระเรื่องรถ <<<
หัวข้อกระทู้ คืนภาษีรถคันแรก 100,000 บาท ( อ่าน 4375 ครั้ง ) บันทึกหน้านี้

Post By : greyrec

รูปของสมาชิก greyrec
ระดับ : ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
IP : 124.120.100.xxx
กระทู้ : 28 โพส
พลังน้ำใจ : 1
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.48%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 100%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
::: เมื่อ : พุธ 21 เดือน กันยายน ..2554 22:55:44 ::: กระทู้ : คะแนน ::: อ่านแล้ว : 4375 ครั้ง :::
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : พุธ 21 เดือน กันยายน ..2554 22:56:40
Quote Topic Save Topic No Use Topic

 • สรุปออกมาแล้วคร๊าบ
  http://www.excise.go.th/index.php?id=1015

  คำแนะนำสำหรับประชาชนในการคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก
  1. เงื่อนไขการได้รับคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก
  1.1 เป็นรถยนต์คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31
  ธันวาคม 2555
  1.2 เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน
  1.3 เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/
  รถยนต์กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)
  1.4 เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วน
  นำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)
  1.5 คืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน
  1.6 ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  1.7 ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  1.8 การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (จ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่
  1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)

  2. ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกสามารถตรวจสอบรายละเอียดยี่ห้อ รุ่นรถยนต์และจำนวนเงิน
  ที่มีสิทธิได้รับคืนทาง http://www.excise.go.th หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ
  3. การยื่นคำขอคืนเงินสามารถยื่นคำขอฯ ได้ 2 ช่องทาง คือ
  3.1 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ทั่วประเทศ
  3.2 ผ่านทาง http://www.excise.go.th
  เอกสารที่ยื่นพร้อมกับคำขอคืนเงินมีดังนี้
  (1) แบบคำขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก
  (2) สำเนาบัตรประชาชน
  (3) สำเนาทะเบียนบ้าน
  (4) สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)
  (5) สำเนาคู่มือการจดทะเบียน
  (6) หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปี
  (7) หลักฐานการซื้อขายรถยนต์
  /4. หากผู้ซื้อ.....
  -2-
  4. หากผู้ซื้อยื่นคำขอผ่านทาง http://www.excise.go.th ตามข้อ 3.2 จะต้องส่งเอกสาร
  ฉบับจริงให้แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ตนแจ้งความประสงค์ไว้
  5. เมื่อผู้ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดเช่าซื้อ
  (Refinance) ให้ผู้ซื้อแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิต
  พื้นที่สาขา ที่ตนได้แจ้งความประสงค์ไว้ตามข้อ 3
  6. ในการยื่นขอรับคืนเงิน ผู้ซื้อสามารถระบุสถานที่ที่จะขอรับเงินคืนได้ตามแบบคำ
  ขอทั่วประเทศ
  7. ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิทาง http://www.excise.go.th หรือสำนักงาน
  สรรพสามิตพื้นที่ที่ยื่นคำขอฯ ไว้ หรือทาง E-mail หรือ SMS ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่น
  เอกสาร
  8. ผู้ซื้อเมื่อได้ครอบครองรถยนต์ 1 ปี ไปแล้ว (จ่ายคืนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้น
  ไป) จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือการคืนเงินจากกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด
  9. หากผู้ซื้อได้รับคืนเงินเมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปี ไปแล้ว และอยู่ระหว่างการ
  ครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หากกระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในคำขอคืนเงินและ
  เงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องนำเงินที่ได้รับคืนไปส่งคืนทางราชการภายใน 15
  วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
  10. หากมีปัญหาหรือมีเหตุขัดข้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1713
  หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ทั่วประเทศ

Post By : greyrec

greyrec
ระดับ : ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
IP : 124.120.100.xxx
กระทู้ : 28 โพส
พลังน้ำใจ : 1
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.48%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 100%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
Re : คืนภาษีรถคันแรก 100,000 บาท # ความคิดเห็นที่ 1
[ เมื่อ : อังคาร 27 เดือน กันยายน ..2554 23:10:42]
แสดงความคิดเห็น Quote Topic
 • หมดเขต สิ้นปี 55 นะครับ
  ท่านใดที่สนใจก็รีบหน่อยนะครับ

ฟรีเว็บบอร์ด โดย ICHAT เว็บไซต์ให้บริการสร้างเว็บบอร์ด ฟอรั่ม กระดานสนทนา กระดานถามตอบ กระดานบอร์ด เว็บไซต์รุ่น เว็บไซต์ส่วนตัว ที่เป็นมากกว่าคำว่า FREE !!
เวลาบน Server : เสาร์ 5 เดือน กันยายน 2558 19:17:13 ; โหลดหน้านี้ : 0.0171 วินาที